ROK POWSTANIA: XIII w.

ŚWIĘTO PATRONALNE: w Dębnie: 15 sierpnia; w Chrzanie: 17 czerwca

CAŁODZIENNA ADORACJA: 9 września

LICZBA PARAFIAN: 1534 osoby (na dzień 1 lipca 2016r.)

PROBOSZCZ: ks. mgr Jacek Toś, wyświęcony w 1990 r., ustanowiony w parafii w 2005 r.

ARCHIDIECEZJA: Poznańska

ADRES: 63-040 Nowe Miasto n. Wartą, Dębno 25, tel. 61 287 41 59

TERYTORIUM: Miejscowości: Chrzan, Dębno, Hermanów, Lutynia, Wolica Kozia, Wolica Nowa

KAPLICE FILIALNE: Kaplica pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Chrzanie, poświęcona w 1991 r.

CMENTARZ: Cmentarz parafialny w Dębnie


Msze św. w niedziele i święta: Dębno: godz. 8:00, godz. 12:00, Chrzan: godz. 10:00 Msze św. w święta w dni pracy: Dębno – godz. 10:00, Chrzan – godz. 18:00   Internet: e-mail: parafia.debnonw@gmail.com strona internetowa: www.parafia.debnonw.pl   Biuro parafialne Czynne w każdy czwartek po wieczornej Mszy św. Numer konta bankowego parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dębnie n. Wartą: Bank Spółdzielczy Środa Wlkp. o/Nowe Miasto nr rachunku 61 90850002 0030 0005 8421 0001 Subkonto remontowe nr rachunku 42 90850002 0030 0305 8421 0002