debno_nad_warta082016

ROK POWSTANIA: XIII w.

ŚWIĘTO PATRONALNE: w Dębnie: 15 sierpnia; w Chrzanie: 17 czerwca

CAŁODZIENNA ADORACJA: 9 września

LICZBA PARAFIAN: 1455 osób (na dzień 01.02.2015r.)

PROBOSZCZ: ks. mgr Jacek Toś, wyświęcony w 1990 r., ustanowiony w parafii w 2005 r.

ARCHIDIECEZJA: Poznańska

ADRES: 63-040 Nowe Miasto n. Wartą, Dębno 25, tel. 61 287 41 59

TERYTORIUM: Miejscowości: Chrzan, Dębno, Hermanów, Lutynia, Wolica Kozia, Wolica Nowa

KAPLICE FILIALNE: Kaplica pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Chrzanie, poświęcona w 1991 r.

CMENTARZ: Cmentarz parafialny w Dębnie


Msze św. w niedziele i święta: Dębno: godz. 8:00, godz. 12:00, Chrzan: godz. 10:00
Msze św. w święta w dni pracy: Dębno – godz. 10:00, Chrzan – godz. 18:00

Internet:
e-mail: parafia.debnonw@gmail.com
strona internetowa: www.parafia.debnonw.pl

Biuro parafialne
Czynne w każdy czwartek po wieczornej Mszy św.

Numer konta bankowego parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dębnie n. Wartą:
Bank Spółdzielczy Środa Wlkp. o/Nowe Miasto
nr rachunku 61 90850002 0030 0005 8421 0001

Subkonto remontowe
nr rachunku 42 90850002 0030 0305 8421 0002