parafia-debno-nad-warta

 

 

ROK POWSTANIA: XIII w. 

ŚWIĘTO PATRONALNE: w Dębnie: 15 sierpnia; w Chrzanie: 17 czerwca 

CAŁODZIENNA ADORACJA: 9 września 

LICZBA PARAFIAN: 1567 osób (na dzień 01.01.2014r.) 

PROBOSZCZ: ks. mgr Jacek Toś, wyświęcony w 1990 r., ustanowiony w parafii w 2005 r. 

ARCHIDIECEZJA: Poznańska 

ADRES: 63-040 Nowe Miasto n. Wartą, Dębno 25, tel. (061) 287-41-59 

TERYTORIUM: Miejscowości: Chrzan, Dębno, Hermanów, Lutynia, Wolica Kozia, Wolica Nowa 

KAPLICE FILIALNE: Kaplica pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Chrzanie, poświęcona w 1991 r. 

CMENTARZ: Cmentarz parafialny w Dębnie 

 

Msze św. w niedziele: 

Dębno: godz. 8:00, godz. 12:00,  Chrzan: godz. 10:00 

 

Msze św. w dni powszednie: 

Dębno: wtorek godz. 8:00, czwartek i sobota godz. 18:00 

Chrzan: poniedziałek, środa, piątek, o godz. 18:00 

 

Msze św. w święta w dni pracy: 

Dębno – godz. 10:00, 

Chrzan – godz. 18:00 

 

Internet:

e-mail:  parafia.debnonw@gmail.com  

strona internetowa: www.parafia.debnonw.pl

 

Biuro parafialne 

Czynne w każdy czwartek po wieczornej Mszy św. 

 

Numer konta bankowego parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dębnie n. Wartą: 

Bank Spółdzielczy Środa Wlkp. o/Nowe Miasto 

nr rachunku 61 90850002 0030 0005 8421 0001 

 

Subkonto remontowe 

nr rachunku 42 90850002 0030 0305 8421 0002